Zakończono rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Powiat Jasielski zakończył inwestycję obejmującą cztery etapy prac modernizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu. W ramach projektu pn. „Poprawa dostępności i jakości pomocy społecznej poprzez rozbudowę DPS w Foluszu wraz z modernizacją gospodarki cieplnej i wodno-ściekowej” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 znalazły się: rozbudowa i wyposażenie pawilonów mieszkalnych wraz z budową przewiązki, budowa kuchni i pralni wraz z doposażeniem, rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja systemu ogrzewania.

Wartość inwestycji realizowanej w okresie od lipca 2009 roku do lipca 2012 roku, wyniosła ponad 7,3 mln zł, z czego ponad 4 mln pochodziło ze środków unijnych.

– Zakończone inwestycje pozwoliły nam na osiągnięcie standardów nowoczesnego domu pomocy społecznej. Można powiedzieć, że powiat jasielski ma dom pomocy społecznej na miarę 21 wieku, a nasi podopieczni będą w nim przebywać korzystając ze znakomitych warunków socjalnych. Byłoby to niemożliwe bez zaangażowania w remont środków unijnych, samorządu nie stać by było na przeprowadzenie takiego zakresu prac jedynie z budżetu powiatu – ocenia Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

Marszałek Województwa Podkarpackiego Mirosław Karapyta wraz z Wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariuszem Sobierajem przyjechali 26 października 2012 r. do Domu Pomocy Społecznej w Foluszu aby przyjrzeć się efektom prac oraz spotkać się z mieszkańcami i pracownikami. Goście odwiedzili zmodernizowane pawilony mieszkalne oraz nowy budynek pralni i kuchni wraz z jadalnią. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Jasielski Franciszek Miśkowicz, członkowie Zarządu Powiatu Tadeusz Górczyk i Jan Urban, radni Rady Powiatu w Jaśle Dorota Woźniak i Stanisław Mlicki, burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz dyrektor DPS w Foluszu Karol Adamski.

– Jestem pełen podziwu jeśli chodzi o skalę wykorzystanych środków europejskich i racjonalność ich przeznaczenia. DPS w Foluszu jest najlepszym tego przykładem. Środki zostały wykorzystane nie tylko na remonty dostosowujące placówkę do wymagań, ale także budowę nowych budynków i zapewnienie właściwej gospodarki cieplnej i energetycznej. Szansa na wykorzystanie środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2007-2013 została w Foluszu w pełni wykorzystana. – powiedział Marszałek Mirosław Karapyta.

Tadeusz Górczyk, Etatowy Członek Zarządu Powiatu podkreślał postęp jaki dokonał się w DPS-ie w Foluszu.

– Wiele osób pamięta jak wyglądały te obiekty kilkanaście lat temu, kiedy powiat w 1999 r. przejmował te budynki. Różnica jest kolosalna, a warunki życia mieszkańców są nieporównywalne. – podsumował Tadeusz Górczyk.

Źródło:
Powiat Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.