Zarządzenia Wójta Gminy Osiek Jasielski udostępnione na wniosek redakcji

Urzad-Urząd Gminy w Osieku Jasielskim tabliczkaPonad dwa tygodnie temu, tj. 26 czerwca 2013 roku, redakcja portalu www.zaleze.com złożyła drogą e-mailową do Urzędu Gminy Osiek Jasielski wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Jego przedmiotem była treść dwunastu zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski z miesiąca maja i czerwca 2013 roku. W Biuletynie Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski ukazują się jedynie same tytuły zarządzeń (bez treści). Poprosiliśmy więc o przesłanie ich w formie elektronicznej na adres redakcji w dowolnej wersji przydatnej do odczytu (doc lub skan pdf/jpg/bmp, itp.). W odpowiedzi po 15 dniach (i naszym przypomnieniu się) Urząd Gminy Osiek Jasielski przesłał zarządzenia w formie plików pdf, z którymi możecie się Państwo zapoznać poniżej.

W ustawie o dostępie do informacji publicznej widnieje zapis, iż informacje publiczne udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. My wybraliśmy drogę e-mailową z racji tego, że jest tańsza i szybsza. Mimo to Urząd, tłumacząc się chwilowym spiętrzeniem obowiązków służbowych, przesłał do nas zarządzenia wójta po ponad dwóch tygodniach.

Poniżej znajdują się skany przedmiotowych Zarządzeń, z którymi mieszkańcy mogą się zapoznać:

Zarządzenie nr 28/2013 z dnia 29 maja 2013 roku – zwiększenie dochodów w budżecie gminnym

Zarządzenie nr 29/2013 z dnia 31 maja 2013 roku – przeniesienie wydatków w budżecie gminnym

Zarządzenie nr 30/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku – powołanie komisji przetargowej – „Odbiór, transport i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych…”

Zarządzenie nr 31/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku – rozdysponowanie rezerwy celowej

Zarządzenie nr 32/2013 z dnia 18 czerwca 2013 roku – powołanie komisji przetargowej – II przetarg na wynajem nieruchomości (działka nr 652 w Samoklęskach)

Zarządzenie nr 33/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku – powołanie komisji odbioru zadania – Dokończenie remontu budynku GOK w Osieku Jasielskim

Zarządzenie nr 34/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku – powołanie komisji odbioru zadania – remont dróg gminnych w Czekaju i w Załężu

Zarządzenie nr 35/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku – powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Puc (awans na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie nr 36/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku – powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Łąckiej (awans na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku – powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Janiszewskiej (awans na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 21 czerwca 2013 roku – powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Świerchowej Panu Bogusławowi Uliaszowi

Zarządzenie nr 39/2013 z dnia 24 czerwca 2013 roku – powołanie komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej oraz przekazania mienia Szkoły Podstawowej w Świerchowej

 

Wydaje się, że standardem powinno być publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej treści zarządzeń Wójta Gminy Osiek Jasielski. Treści uchwał są sukcesywnie publikowane, tak samo protokoły z sesji rady gminy. Dlaczego więc zarządzenia wójta nie mogłyby być publikowane i ogólnodostępne dla wszystkich w każdym momencie i z każdego miejsca?

Aktualnie w BIP przy każdym z zarządzeń widnieje zdanie, iż „Z treścią niniejszego zarządzenia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim, piętro I, pokój nr 8”.

BIP_UG Osiek Jasielski
Źródło: zrzut ekranu z BIP UG Osiek Jasielski

W związku z faktem, iż zarządzenia wójta to informacja publiczna i powinna się jako taka znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej, zawnioskowaliśmy do Urzędu (korzystając z artykułu 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego), ażeby zarządzenia wójta sukcesywnie umieszczane były w internecie.

Dzięki temu każdy, w dowolnym momencie będzie mógł zapoznać się z aktami wykonawczymi prawa miejscowego nie wychodząc nawet z domu.


1 komentarz
  1. takisiaki pisze:

    Słusznie :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.