Zasady segregacji śmieci w gminie Osiek Jasielski

recyklingZalezePrzedstawiamy zasady segregacji odpadów komunalnych w gminie Osiek Jasielski. Worek niebieski przeznaczony jest na papier, worek żółty na tworzywa sztuczne i opakowania, worek zielony z kolei przeznaczony jest na szkło. Do worka czerwonego wrzucamy metal, a do czarnego – odpady zmieszane. Odpady segregowane i zmieszane będą odbierane z częstotliwością dwa razy w miesiącu. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, sprzęt elektryczny, elektroniczny, odpady budowlane, odpady zielone, przeterminowane leki, zużyte baterie odbierane będą dwa razy w roku. Szczegóły znajdują się na plakacie poniżej. Zapraszamy do dokładnego zapoznania się z nim oraz przestrzegania dla wspólnego dobra jakim jest czystość środowiska naturalnego w gminie i okolicy.

Segregacja_odpadów_Osiek_Jasielski_małe


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.