Złożyliśmy petycję o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Jedlicze

Petycja_JedliczeW nawiązaniu do zainicjowanej przez nasz portal spraw prowadzących do ujawnienia imion, nazwisk oraz wysokości nagród i ich uzasadnień przyznanych przez organy administracji publicznej pracownikom urzędów, chcielibyśmy zaproponować, aby w Gminie Jedlicze nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie informować o ich nagradzaniu w podobny sposób, jak nagradza się sportowców, którzy osiągają wybitne rezultaty, twórców i artystów, ludzi kultury, nauczycieli, trenerów czy uzdolnionych uczniów. Uważamy, że w interesie społeczności gminy Jedlicze jest to, aby podobną sławą cieszyli się pracownicy samorządowi, którzy zasłużyli się gminie szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Nie można jawnie dyskryminować urzędników w porównaniu z innymi grupami osób, którzy otrzymują z Gminy nagrody. Stąd też nasza petycja w tej sprawie.

Treść petycji złożonej do Burmistrz Gminy Jedlicze:

Pobierz plik: Konferencja prasowa nagrodzonych urzędników – petycja do Burmistrz Gminy Jedlicze lub przeglądaj (kliknij przycisk „+” aby powiększyć):

Czas pokaże, czy obok Rybnika również Gmina Jedlicze stanie się niejako inspiracją i wzorem dla innych gmin w Polsce jeśli chodzi o jawność dysponowania finansami publicznymi, nagród dla pracowników.

Gdy tylko otrzymamy odpowiedź ze strony Burmistrz, opublikujemy ją na portalu.

Petycja_Jedlicze

(fragment petycji)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.