Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 29 grudnia 2015 r.

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-3Przewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje mieszkańców gminy, że w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 9.00 odbędzie się sesja zwyczajna Rady Gminy Osiek Jasielski z wskazanym poniżej porządkiem obrad. Niestety nie dołączono do ogłoszenia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej projektów uchwał, przez co mieszkańcy nie mogą dowiedzieć się jaka treść uchwał będzie procedowana. Oznacza to, że Gmina Osiek Jasielski utajnia dane publiczne, które powinni znać mieszkańcy gminy. Inaczej tego nazwać nie można. Wielokrotnie prosiliśmy Urząd by publikował w BIP również projekty uchwał, ale to jak rzucanie grochem o ścianę.

Żadne nasze argumenty przedstawiane urzędnikom nie trafiają. A jak już, to otrzymujemy projekty uchwał dwa tygodnie po złożeniu prośby o ich przesłanie, gdy już wszystko na sesji zostało uchwalone.

To tak samo jakby otrzymać bilet do kina na seans filmowy, który odbył się dwa tygodnie temu.

W innych gminach można publikować uchwały przed sesją, a w Gminie Osiek Jasielski publikowanie projektów uchwał przed sesją wydaje się być jakąś fanaberią. Kompletnie tego nie rozumiemy.

Można byłoby oczywiście poprosić radnych gminy o przesłanie mieszkańcom tych projektów uchwał, ale oni również się zamykają na głos mieszkańców i nawet maili nie chcą Wam podać, byście się z nimi kontaktowali drogą elektroniczną i o te projekty zapytali.

W każdym razie w porządku obrad znalazły się:

PEŁNY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osiek Jasielski na lata 2015-2020”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/77/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utworzenia zakładu aktywności zawodowej w Jaśle 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2015 nr III/15/2014 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2014 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku Rady Gminy Osiek Jasielski w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Osiek Jasielski.

12. Interpelacje radnych

13. Wolne wnioski i zapytania

14. Zakończenie Sesji

Początek Sesji o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. 

urzad-gminy-w-osieku-jasielskim-1

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.