Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2014

recyklingZalezePrzedstawiamy Państwu harmonogram wywozu odpadów komunalnych w roku 2014 w gminie Osiek Jasielski, z podziałem na miejscowości, rodzaje worków, daty i godziny w których należy odpady wystawić przed posesję, oraz termin odbioru odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych, odpadów ulegających biodegradacji, baterii, przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Czytaj dalej →


Skarga na bezczynność Urzędu Miasta Jasło złożona do WSA w Rzeszowie

_miniatura_skargaW dniu wczorajszym złożona została do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (za pośrednictwem Urzędu Miasta Jasło) skarga na bezczynność organu administracji publicznej, konkretnie Burmistrza Miasta Jasło, w kwestii braku udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wystosowała w pierwszej połowie stycznia 2014 roku redakcja czasopisma „Załęże w gminie Osiek Jasielski”. Czytaj dalej →


Rejestr umów Starostwa Powiatowego w Jaśle UDOSTĘPNIONY!

_Clipboard01Redakcja portalu www.zaleze.com w roku 2013 złożyła do Starostwa Powiatowego w Jaśle propozycję utworzenia rejestru umów, w którym znajdowałyby się takie rubryki jak: data zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, podmiot zawierający umowę, podmiot z którym zawarto umowę, przedmiot umowy oraz wartość takiej umowy. Niestety, z niewiadomych przyczyn, spotkaliśmy się wówczas z odmową. Jednakże po wniosku jednego z naszych Czytelników i złożonej przez niego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na bezczynność starostwa, rejestr umów został udostępniony i przesłany do naszej redakcji. Publikujemy go niniejszym w całości. Czytaj dalej →


Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dnia 10 lutego 2014 roku

Urząd_Osiek_JasielskiPrzewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski informuje mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 10 lutego 2014 roku (poniedziałek) odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z następującym porządkiem obrad. Ponadto przypominamy, że sesje rady gminy są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli, zatem każdy obywatel ma prawo wziąć w nich udział jako publiczność. Czytaj dalej →


Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.

protokół ugPrzedstawiamy Państwu Protokół Nr XLIII/2014 z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 stycznia 2014 roku. Na Sesji przyjęto m.in. uchwały w sprawie Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2014 rok, w sprawie podwyższenia kryterium  dochodowego uprawniającego  do  przyznania  nieodpłatnej  pomocy  w  zakresie  dożywiania w  ramach  wieloletniego  programu  wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020″, wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Osiek Jasielski i inne. Z całością protokołu można zapoznać się poniżej. Czytaj dalej →


Przetarg na zabezpieczenie lewego brzegu Wisłoki w Załężu UNIEWAŻNIONY

_IMG_8913Dnia 21 października 2013 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłosił przetarg nieograniczony, którego przedmiotem było „Wykonanie zabezpieczenia erodowanego lewego brzegu rzeki Wisłoki budowlami o konstrukcji faszynadowo – kamiennej z koronką z koszy siatkowo – kamiennych”. Nastąpić ono miało w km 116+200 – 116+700 w miejscowości Załęże w gminie Osiek Jasielski. Wartość zamówienia opiewała na ponad 610 tysięcy złotych. Jak wynika z ogłoszenia na stronie BIP RZGW w Krakowie ze stycznia 2014 r., przetarg jednak unieważniono. Czytaj dalej →