Powstaje herb Osieka Jasielskiego?

Na ostatniej Sesji Rady Gminy Osieka Jasielskiego (XXVI/2012, z dnia 30 października 2012 r. – protokół dostępny na łamach naszego portalu) została podjęta kwestia nowych symboli, o które Osiek Jasielski zaczął starać się już jakiś czas temu. Podczas Sesji przedstawiono propozycje herbu, flagi, banera i pieczęci oraz opis założeń do herbu. Zapraszamy do zapoznania się z projektowanymi wzorami.

Treść wypowiedzi Wójta Gminy Osiek Jasielski podczas ostatniej Sesji Rady Gminy w dniu 30 października 2012 r. dotycząca projektowanego herbu, pieczęci, baneru i flagi:

Tradycje heraldyczne Osieka Jasielskiego – Osiek Jasielski posiada kilkusetletnią tradycję miejską, stąd też posiada silne tradycje heraldyczne. Nie wiemy kiedy Osiek otrzymał herb i pieczęć, ale zapewne niezwłocznie po nadaniu mu praw miejskich, ze względu na znaczeniu tych symboli dla funkcjonowania miasta. Dziś znamy dwa zachowane odciski pieczęci Osieka (w zbiorze Wittiga w Muzeum Narodowym w Krakowie), jednak pochodzą one dopiero z XVI w. Wszystkie one przedstawiają godło herbowe wyobrażające drzewo z obciętymi konarami. Po lewej stronie pnia umieszczona dużą literę S, a po prawej dwa duże OO, czyli skrót napisu: Sigillim Oppidi Ossyek (Ossziek). W późniejszym okresie znane są również pieczęcie zwierzchności gminy Osiek z 4-polowym herbem Galicji, którą jako herb gminy jeszcze w okresie międzywojennym opisał Marian Gumowski.

Herb gminy Osiek Jasielski – Herb miasta lub gminy jest charakterystycznym znakiem wspólnoty samorządowej miasta bądź gminy. Musi być ponadto skonstruowany według zasad obowiązujących w rodzimej heraldyce, odrzucając obce dziedzictwa heraldyki miejskiej państwa rozbiorowego. Niewątpliwie należy przy tym, przy uzyskaniu estetycznego wyglądu, zwrócić się ku przywróceniu pierwotnego herbu i odwołaniu się do lokalnej tradycji heraldycznej. Kierując się tymi wskazówkami należy skierować się w ku pierwotnemu herbowi miasta Osiek, znanemu z XVI w. pieczęci. Herb ten przestawiał godło wyobrażające drzewo z obciętymi konarami. Jest to oryginalny i niespotykany motyw w polskiej heraldyce samorządowej, który wskazując na lokację miasta na „surowym korzeniu”, wymagającą wycinki drzew prastarej puszczy karpackiej, był równocześnie jednoznacznym symbolem i odniesieniem do miasta Osiek. Oczywistym więc staje się powrót do tego symbolu, wykorzystując go jako główny motyw godła nowego herbu gminy Osiek Jasielski. Oprócz symbolu drzewa z obciętymi konarami, proponuję dodać symbole wartości i tradycji silnych oraz żywych obecnie. Pierwszym jest monogram króla Kazimierza Wielkiego, znany z drzwi katedry wawelskiej, w postaci ukoronowanej gotyckiej litery „K”, który znajduję się po prawej stronie drzewa, pod jego konarami. Jest to bezpośrednie odniesienie do króla Kazimierza Wielkiego, fundatora miasta Osiek oraz jego parafii i najprawdopodobniej kościoła. Pośrednio, ten symbol odnosi się do pozycji jaką przez setki lat miał, a i obecnie posiada Osiek Jasielski, jako lokalne centrum handlu i administracji, a które zawdzięcza w znacznej mierze królowi Kazimierzowi III. Drugim symbolem, umiejscowionym po lewej stronie drzewa, a pod jego konarami jest krzyż, który odwołuje się do silnych tradycji chrześcijańskich gminy, na obszarze której przez setki lat współistniały ze sobą społeczności katolicka, grekokatolicka i prawosławna.

Uzasadnienie barw – Nie znamy pierwotnych barw herbu miasta Osiek, ale mogły to być zwyczajowe barwy średniowiecznych miast królewskich, czyli złote lub srebrne godło położone na błękitnej tarczy. Istnieje bardzo wiele przykładów takiej właśnie kolorystyki herbów średniowiecznych miast królewskich, stąd proponuje również takie barwy w stosunku do herbu gminy Osiek Jasielski. Dodatkowymi argumentami za taką kolorystyką jest szlachetne znaczenie takich właśnie barw, bowiem błękit jest oznaką praworządności, patriotyzmu, stałości, lojalności, dyplomacji i pobożności, złoto (żółć) to symbol sprawiedliwości, łagodności, miłosierdzia i bogactwa, a srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju i wiary.

Herb gminy Osiek Jasielski: Tarcza późnogotycka typu hiszpańskiego. W polu błękitnym drzewo złote między srebrną majuskułą „K” w stylu gotyckim, nad którą otwarta korona, a srebrnym krzyżem.

Flaga gminy – Proponuję przyjęcie dla gminy wzoru flagi urzędowej z nałożonym na płat herbem gminy, w barwach przeniesionych z herbu.

Baner gminy – Proponuję przyjęcie dla gminy wzoru baneru urzędowego z nałożonym na płat herbem gminy, w barwach przeniesionych z flagi.

Pieczęć gminy – „Zgodnie z wolą ustawodawcy jednym z symboli samorządu terytorialnego są pieczęcie. Symbol ten ma silne zakorzenienie w staropolskiej tradycji. Powinny to być pieczęcie herbowe. Staropolska praktyka heraldyczna oraz względy plastyczne przemawiają jednak za tym, aby pieczęcie te mogły mieć wygląd dwojaki, tzn. obok pieczęci zawierających wyobrażenie całego herbu danej wspólnoty samorządowej, dopuszczalne jest umieszczenie w polu pieczęci wyobrażenia jedynie samego godła herbowego.” [„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nr 20: 2000, s. 42, pkt 26]. Proponuję, aby pieczęcie Gminy Osiek Jasielski zawierały wyobrażenie proponowanego herbu.

Uwagi:

1. herb – „ozłocić” symbol korony nad literą ,,K”

2. flaga – umieścić „krzyż promienisty”

3. baner – umieścić „krzyż promienisty”, zmienić kolorystykę (prawy górny róg – biały, lewy dolny róg – żółty) – analogicznie do flagi,

4. pieczęcie – umieścić „krzyż promienisty”

 

Źródło:
protokol_26.pdf (330.33 Kb) | BIP UG Osiek Jasielski

 

O kolejnym etapie prac nad nowym herbem poinformujemy Was na łamach portalu zaleze.com


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.