Wybudują m.in. altany w Załężu i w Mrukowej oraz zorganizują 120-lecie OSP w Osieku Jasielskim

Załęże_LogoW dniu 15 maja 2013 r. Rada Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  • „Odnowa i rozwój wsi”: Członkowie Rady LGD dokonali indywidualnej oceny 13 wniosków, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosiła 1 821 326,00 zł przy limicie dostępnych środków określonym w kwocie 1 823 103,98 zł.
  • „ Małe projekty”, tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi: Członkowie Rady LGD dokonali indywidualnej oceny 17 wniosków, których łączna wnioskowana kwota pomocy wynosiła 618 510,03zł przy limicie dostępnych środków określonym w kwocie 352 342,24 zł.

Na podstawie wyników głosowań w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i z lokalnymi kryteriami wyboru operacji sporządzono listę ocenionych wniosków ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny oraz wskazując:

  1. wnioski zgodne i niezgodne z LSR
  2. wnioski mieszczące się w limicie środków dostępnych w danym naborze,
  3. wnioski nie mieszczące się w limicie dostępnych środków,
  4. wnioski, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów określonej w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Informujemy, że po zamknięciu procedury odwoławczej http://www.nowagalicja.itl.pl/files/procedura-naboru-oraz-oceny-i-wyboru-operacji.pdf

pełna dokumentacja konkursowa zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w celu oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym.

_____

1. Lista wniosków o przyznanie pomocy ocenionych w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w ramach naboru wniosków na działanie „Odnowa i rozwój wsi” złożonych przez Gminę Osiek Jasielski:

a) Budowa altany w miejscowości Mrukowa, zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w miejscowości Samoklęski oraz placu przy Domu Ludowym w Mrukowej

Wnioskowana kwota pomocy:  175 265,00 zł

Liczba przyznanych punktów: 14 pkt

2. Lista wniosków o przyznanie pomocy ocenionych w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja w ramach naboru wniosków na działanie „Małe projekty”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, złożonych przez Gminę Osiek Jasielski:

a) Budowa altany w miejscowości Załęże

Wnioskowana kwota pomocy: 18 085, 86 zł

Liczba przyznanych punktów: 16 pkt

b) Organizacja obchodów 120-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim oraz zakup strojów reprezentacyjnych i sztandaru OSP

Wnioskowana kwota pomocy: 22 420,00 zł
Liczba przyznanych punktów: 15 pkt
O inicjatywie zbudowania altany w Załężu pisaliśmy/wnioskowaliśmy w roku 2012 tutaj: Czego brakuje w Załężu? – ciąg dalszy naszej akcji  zainspirowani Waszymi komentarzami zgłoszonymi tutaj: Czego brakuje w Załężu?
Zachęcamy Was do dalszego szukania pomysłów poprawy infrastruktury w Załężu i w całej gminie Osiek Jasielski, oraz podejmowania inicjatyw w innych dziedzinach na Waszym podwórku. Jeśli jest dobry pomysł i wola działania, pieniądze również się znajdą.

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.