Z jakimi mediami okoliczne urzędy zawarły umowy w roku 2014 i 2015?

_[08]Oko_Misiolek_Marcin_ZalezeNa kanwie wniosku o informację publiczną do Starostwa Powiatowego w Jaśle i Urzędu Miasta Jasło w sprawie udostępnienia kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami, jeśli są) zawartych pomiędzy tymi jednostkami, a prasą/mediami w latach 2014-2015, a także kopii faktur związanych z tymi umowami, postanowiliśmy o to samo zapytać wszystkie gminy z powiatu jasielskiego oraz Miasto Krosno i Starostwo Powiatowe w Krośnie (zobacz: Z jakimi mediami Miasto Jasło zawarło umowy w roku 2014 i 2015 ?). Poniżej przedstawiamy informacje nadesłane z tych urzędów na temat umów zawieranych z prasą/mediami lokalnymi. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany z uwagi na spływające w różnym czasie odpowiedzi. Zachęcamy więc do śledzenia na bieżąco pojawiających się tutaj informacji.

Naszym zdaniem, informacja o tym, z jakimi mediami urzędy gmin zawierają umowy, może, ale nie musi, być ważna dla tych, którzy szukają obiektywnych, rzetelnych informacji z terenu Jasła i okolic. Zwłaszcza gdy dotyczą informacji na temat działania gminy.

Przypominamy naszym Czytelnikom, że ustawa Prawo prasowe w swoim pierwszym artykule stanowi, że:

Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Według nas trudno jest spełnić te warunki organom prasowym, które mają zawarte np. z jednostkami samorządu terytorialnego umowy opiewające na kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.

___

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłaliśmy 6 listopada 2015 r. do:

Urzędu Gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec.

AKTUALIZACJA: Taki sam wniosek 11 listopada 2015 r. został skierowany do Urzędu Miasta Krosno i Starostwa Powiatowego w Krośnie.

W treści wniosku zapytaliśmy o:

rejestr zawartych przez Gminę {…….} umów za rok 2014 i 2015, a jeśli rejestru brak, to:

1. kopii wszystkich umów (wraz z załącznikami, jeśli są) zawartych pomiędzy Urzędem Gminy, a prasą/mediami w latach 2014-2015.
2. kopii faktur związanych z tymi umowami. Jeśli faktury wystawiane są comiesięcznie i dotyczą identycznych kwot, proszę o skan jedynie ostatniej wystawionej faktury w roku 2014 i w roku 2015.

___

Odpowiedzi urzędów (chronologicznie):

  1. URZĄD GMINY DĘBOWIEC – data odpowiedzi: 10 listopada 2015 r.:

Suma:

Rok 2014: 0 zł

Rok 2015: 6 miesięcy x 615 zł brutto = 3 690 zł brutto.

___

2. URZĄD GMINY NOWY ŻMIGRÓD – data odpowiedzi: 13 listopada 2015 r.:

Odpowiedx_NowyZmigrod

Suma:

Rok 2014: 0 zł

Rok 2015: 0 zł

___

3. URZĄD GMINY TARNOWIEC – data odpowiedzi: 13 listopada 2015 r.:

W odpowiedzi na maila z dnia 6 listopada 2015 roku. Gmina Tarnowiec informuje, że nie zawierała umów z mediami/prasą w roku 2014 i roku 2015.

Z poważaniem
Agata Augustyn

-- 
Agata Augustyn	
e-mail: aaugustyn@ugtarnowiec.pl
tel: +48 13 44 369 13

Urząd Gminy w Tarnowcu - www.tarnowiec.eu
e-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
tel: +48 13 44 240 89, +48 13 44 240 92

Suma:

Rok 2014: 0 zł

Rok 2015: 0 zł

___

4. URZĄD GMINY OSIEK JASIELSKI – data odpowiedzi: 19 listopada 2015 r.:

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 6 listopada 2015 r., w załączeniu przesyłam skan umowy zawartej w roku 2015 z „Time” S.A. w Warszawie oraz kopię faktur związanych z tą umową. W roku 2014 nie zawarto żadnych umów.

Z poważaniem:

Sylwia Twardzik

Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

Załącznik:

UMOWA ZLECENIE + FAKTURA

Suma:

Rok 2014: 0 zł

Rok 2015: 738 zł

___

5. URZĄD GMINY SKOŁYSZYN – data odpowiedzi: 20 listopada 2015 r.:

Odpowiedz_Skolyszyn

Suma:

Rok 2014: 0 zł

Rok 2015: 0 zł

___

6. URZĄD GMINY KOŁACZYCE – data odpowiedzi: 20 listopada 2015 r.:

Gmina Kołaczyce zawarła w latach 2014-2015 umowy z prasą/mediami z podmiotami: iTV Południe, Radio TRENDY / Firmą Marcin Mikoś Gomax.

Poniżej prezentujemy wszystkie umowy oraz najbardziej aktualne faktury (rachunki) do umów, które przesłał do nas urząd.

  1. iTV Południe (2014) + Rachunek (2014)
  2. Firma Marcin Mikoś Gomax (2014) + Faktury (2014)
  3. iTV Południe (2015) + Rachunek (2015)
  4. Agencja Reklamy Trendy Radio (2015) + Faktury (2015)

Suma:

Rok 2014: 9 600 zł (iTV Południe) + 3 690 zł (Marcin Mikoś Gomax) = 13 290 zł

Rok 2015: 12 000 zł (iTV Południe) + 14 400 zł (Agencja Reklamy Trendy Radio) = 26 400 zł 

Razem: 39 690 zł

___

7. URZĄD GMINY KREMPNA – data odpowiedzi: 23 listopada 2015 r.:

Krempna_Odpowiedx

Załączniki:

  1. Umowa na zamieszczanie ogłoszeń w prasie (Agencja Promocyjna „Komfort Market”) 2013 r.
  2. Faktura 2014 r. | Faktura 2015 r.

Suma:

Rok 2014: 5 ogłoszeń x 125, 46 zł = 627,30 zł

Rok 2015: 9 ogłoszeń x 125, 46 zł = 1 129, 14 zł

Razem: 1 756, 44 zł

___

8. URZĄD MIASTA KROSNA – data odpowiedzi: 24 listopada 2015 r.:

W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą emailową w dniu 11 listopada 2015 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej przesyłam w załączeniu:
1. Skany umów zawartych pomiędzy Urzędem Miasta, a prasą/mediami w latach 2014-2015:
  2014 rok – Nowe Podkarpacie i Telewizja Obiektyw;
 2015 rok – Nowe Podkarpacie, Radio TRENDY i Telewizja Obiektyw (załącznik umowa przelewu wierzytelności Nr 2/2015, potwierdzenie dłużnika wierzytelności, zawiadomienie, upoważnienie). W załącznikach dokonano anonimizacji dotyczącej PESEL, nr dowodu osobistego i prywatnego adresu zamieszkania – innego niż adres firmy.

2. Skany wszystkich faktur z tymi umowami związanych:
  2014 rok – Nowe Podkarpacie i Telewizja Obiektyw;
  2015 rok – Nowe Podkarpacie, Radio TRENDY i Telewizja Obiektyw.
Ze względu na to, że faktury wystawiane są comiesięcznie (Radio TRENDY i Telewizja Obiektyw) oraz cotygodniowo (Nowe Podkarpacie) i dotyczą identycznych kwot – przesłano jedynie scany ostatniej wystawionej faktury w roku 2014 i w roku 2015.

Maciej Gernand
Urząd Miasta Krosna

__

Załączniki:

  1. Umowy i Faktury 2014 r. (Nowe Podkarpacie + TV Obiektyw)
  2. Umowy i Faktury 2015 r. (Nowe Podkarpacie + Agencja Reklamy Trendy /RADIO TRENDY/ + TV Obiektyw)

Suma:

Rok 2014: 52 tyg x 800 zł = 41 600 zł (Nowe Podkarpacie) + 12 mies. x 2000 zł = 24 000 zł (TV Obiektyw), co razem daje kwotę 65 600 zł.

Rok 2015: 52 tyg x 850 zł = 44 200 zł (Nowe Podkarpacie) + 12 mies. x 500 zł (RADIO TRENDY) = 6 000 zł + 12 x 2200 zł (TV Obiektyw) = 26 400 zł, co razem daje kwotę 70 606 zł

Razem: 135 6060 zł

___

9. STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE – data odpowiedzi: 25 listopada 2015 r.:

Odpowiedz_Starostwo_krosno

Suma:

Rok 2014: 0 zł

Rok 2015: 0 zł

___

10. URZĄD GMINY JASŁO – data odpowiedzi: 1 grudnia 2015 r.:

OdpowiedzGminaJaslo

Suma:

Rok 2014: 0 zł

Rok 2015: 0 zł

___

11.  URZĄD GMINY BRZYSKA – data odpowiedzi: 1 grudnia 2015 r.:

Zamówienia na usługi 2014 r.

Zamówienia na usługi 2015 r.

Suma:

Rok 2014: 369 zł (JASART Agnieszka Wnęk), 180 zł (CZEK-ART Krzysztof Czekaj), 246 zł (MEDIATON Ewa Wawro), 184,50 zł (CRYSTAL MEDIA Wojciech Żebracki), 492 zł (EURORENOMA), 1045, 50 zł (Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.), 147, 60 (FOTO-VIDEO-DVD Władysław Kołodziej), 142,07 (Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.), 369 zł (CRYSTAL MEDIA Wojciech Żebracki) = 3175, 67 zł.

Rok 2015:  123 zł (MEDIATON Ewa Wawro), 184,50 zł (CRYSTAL MEDIA Wojciech Żebracki), 369 zł (TRENDY RADIO MIKOŚ & JEDZINIAK Spółka Jawna), 615 zł (Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.) = 1291, 50 zł.

___

Jak już wspominaliśmy, wcześniej o to samo zapytaliśmy Urząd Miasta Jasło (TUTAJ). Z informacji, które nam przekazano wynika, że:

W roku 2014 miasto Jasło zapłaciło niektórym mediom lokalnym za świadczone usługi:

iTVP – 12 300 zł

TV Obiektyw – 36 900 zł

TVJ – 44 280 zł

W sumie w roku 2014 dało to kwotę 93 480 zł brutto.

W roku 2015 kwoty te są następujące:

iTVP – 15 620 zł (luty – grudzień)

TV Obiektyw – 36 936, 90 zł

TVJ – 44 280 zł

W sumie w roku 2015 daje to kwotę 96 836, 90 zł brutto.

Razem w ostatnich dwóch latach, Miasto Jasło wydało w tej materii 190 316,00 zł.

 

_[08]Oko_Misiolek_Marcin_Zaleze

(fot. Marcin Misiołek)


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.