VII pielgrzymka papieża Jana Pawła II – Bóg jest Miłością

 Pielgrzymka Ojca świętego Jana Pawła II w 1999 roku, była najdłuższą z dotychczasowych. Trwała 13 dni. Papież przybył do Polski 5 czerwca, rozpoczynając swe pielgrzymowanie od Gdańska a zakończył 17 czerwca w Krakowie. W czasie tej pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził miejscowości:  Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Wigry, Siedlce, Drohiczyn, Warszawa, Sandomierz, Zamość, Radzymin, Łowicz, Sosnowiec, Kraków, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa, Kraków. Czytaj dalej →


Topografia Załęża według mieszkańców

Załężanie lubili określać swoich sąsiadów bliższych lub dalszych za pomocą przydomków związanych z lokalizacją domostw. Również nazwy niektórych części Załęża wynikają z ich naturalnego położenia lub przypominają o dawnych gospodarzach.

Czytaj dalej →


VI pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Polski

W tym momencie obejmuję myślą i sercem całą moją ojczyznę i wszystkich rodaków bez wyjątku – tymi słowami Jan Paweł II rozpoczął VI pielgrzymkę do Polski. Kolejna, już szósta pielgrzymka Ojca świętego Jana Pawła II do Polski trwała od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. Przebiegała pod hasłem: „Chrystus wczoraj, dziś i na wieki”. Czytaj dalej →


Ława w Załężu

Ława, kładka, most – sposób nazwania konstrukcji łączącej dwa brzegi Wisłoki zdradza natychmiast pochodzenie interlokutora… Dla miejscowych – ława, dla przyjezdnych – most lub kładka.

Czytaj dalej →


V pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – Zło dobrem zwyciężaj

Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną w 1979 roku po czterech latach Papież znowu odwiedza Polskę. Tym razem jest to wizyta nieoficjalna, złożona przy okazji kanonizacji w Ołomuńcu na Morawach Jana Sarkandra. Papież pragnie odwiedzić rodzinne miasto świętego, Skoczów, a przy okazji rzucić okiem na ukochane Beskidy. Wizyta trwała tylko 10 godzin. Czytaj dalej →


Zimna woda zdrowia doda! – przewodnik po higienie sprzed stu lat

Sezon kąpieli w Wisłoce już w tym roku za nami, ale z dobrych rad naszych babek w kwestii higieny i bezpieczeństwa zawsze warto skorzystać… Czytaj dalej →


Działalność partyzancka w Załężu w czasie II Wojny Światowej

W okresie okupacji niemieckiej powstał w Załężu Oddział Partyzancki Armii Krajowej pod dowództwem kapr. podchor. Franciszka Źrałki „Dobek”. Zbiórka oddziału – plutonu nastąpiła 26 lipca 1944 roku w obrębie murów kościoła w Załężu. Oddział wszedł w skład 7 kompanii „Południe” pod dowództwem por. Władysława Szkodo „Hryć” w Placówce „Osa” pod dowództwem por. Stanisława Dąbrowskiego „Olek”, kierownika Szkoły Podstawowej w Załężu. Czytaj dalej →


Ksiądz Jan Pykosz (1901 – 1944)

Przedstawiamy sylwetkę księdza Jana Pykosza, pochodzącego z Załęża kapłana salezjanina, który swoje życie poświęcił pracy z młodzieżą, a w czasie wojny zginął z rąk hitlerowców w obozie koncentracyjnym.

Czytaj dalej →


Wspomnienie o dawnym Załężu – archiwalnych zdjęć ciąg dalszy

Zapraszamy do obejrzenia archiwalnych fotografii zanikającego już starego Załęża, które publikujemy dzięki uprzejmości Pana Tomasza Hoffmanna z Poznania…  Czytaj dalej →