Likwidacja czterech szkół, ustalenie diet dla radnych w komisji sołeckiej to punkty porządku obrad na najbliższą sesję

protokół ugPrzewodniczący Rady Gminy w Osieku Jasielskim informuje na stronie BIP wszystkich mieszkańców Gminy Osiek Jasielski, że w dniu 17 lutego 2015 r. odbędzie się Sesja Rady Gminy Osiek Jasielski z poniżej wskazanym porządkiem obrad. Będą ustalane m.in. diety za posiedzenia w komisji ds. wyborów sołeckich, wysokości diet dla członków obwodowych komisji wyborczych. Ale najważniejszymi sprawami podejmowanymi na tej sesji dla mieszkańców będą uchwały dotyczące likwidacji szkół podstawowych w Mrukowej, Świerchowej, Pielgrzymce oraz Załężu.

Przypominamy, że sesje są jawne i na sesję wstęp mają wszyscy obywatele jako publiczność, z możliwością rejestrowania dźwięku i obrazu.

Porządek obrad sesji w dniu 17 lutego 2015 roku ( wtorek ) o godz. 9:00:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji
5. Informacja Wójta z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej Sesji oraz z realizacji prac w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich oraz wyboru jej przewodniczącego
7. Podjęcie uchwały w sprawie diet za posiedzenie Komisji rady Gminy Osiek Jasielski ds. Wyborów Sołeckich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych celem przeprowadzenia wyborów sołeckich na terenie Gminy Osiek Jasielski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku Jasielskim.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osiek Jasielski na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły Podstawowej w Mrukowej wraz z oddziałem przedszkolnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Świerchowej wraz z oddziałem przedszkolnym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Pielgrzymce wraz z oddziałem przedszkolnym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki w Załężu wraz z oddziałem przedszkolnym
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok 2014 Nr XLII/247/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 30 grudnia 2013 roku
18. Interpelacje radnych
19. Wolne wnioski i zapytania
20. Zakończenie Sesji.

Początek Sesji o godzinie 9-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim.

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski
mgr Daniel Socha

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski

KOMENTARZ:

Zawnioskowaliśmy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej o udostępnienie treści projektów uchwał na tę sesję. Czekamy. Jeśli tylko otrzymamy dokumenty, udostępnimy je na stronie.

Gmina Osiek Jasielski ma problem z informowaniem mieszkańców gminy przed sesją o tym, jaka jest treść projektów podejmowanych na sesjach. Gdy o nie wnioskujemy, otrzymujemy je już po sesji.

Jak już nadmienialiśmy w poprzednim artykule (tutaj: Wójt Gminy Osiek Jasielski nie odpowiada na zapytania prasy. Mieszkańcy nie poznali treści projektów uchwał przed sesją), sprawa spóźnionego udostępniania projektów uchwał i nie publikowania ich nawet w BIP zostanie przedstawiona wojewodzie podkarpackiemu.

AKTUALIZACJA (17 lutego 2015 r.):

Otrzymane z UG Osiek Jasielski w dniu 17 lutego 2015 r. na pięć minut przed sesją projekty uchwał na powyższą sesję:

projekt uchwały nr 1

projekt uchwały nr 2

projekt uchwały nr 3

projekt uchwały nr 4

projekt uchwały nr 5

projekt uchwały nr 6

projekt uchwały nr 7

projekt uchwały nr 8

projekt uchwały nr 9

projekt uchwały nr 10

projekt uchwały nr 11

projekt uchwały nr 12

Zastanawiamy się dlaczego nie ujawniane są te dokumenty automatycznie w BIP, tylko dopiero po złożeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Nie wiemy co może być tego powodem.

Czy chęć ukrycia przed czytelnikami/mieszkańcami/obywatelami tego, co będzie procedowane na sesjach przez radnych?

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.