Nagrody przyznane pracownikom Urzędu Gminy Jedlicze w latach 2010-2016 (imiona, nazwiska, kwoty)

Nagrody_JedliczeOtrzymaliśmy listę nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Jedlicze w ostatnich ponad 6 latach. W samym roku 2016 nagrody otrzymali m.in.: Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska – 3500 zł, Skarbnik Gminy Helena Biernacka- 3500 zł, były Zastępca Burmistrza Kamil Kurowski – 2000 zł, obecny Zastępca Ryszard Zagórski – 1500 zł, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Sabina Wiśniowska – 2000 zł, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – Krzysztof Mrozek – 1500 zł, ale już Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (utajnione nazwisko! – a przecież trzeba się chwalić świetnymi pracownikami) – tylko 300 zł, identycznie Kierownik Referatu ds. Społecznych i Zamówień Publicznych (utajnione nazwisko!) – tylko 300 zł. Tyle samo otrzymali sprzątaczka, kierowca-konserwator Andrzej Chudy, goniec Zofia Kluza ale także i gminny informatyk Tomasz Wajs. Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Pozostałe stanowiska, jak i nagrody przyznane pracownikom w poprzednich latach, prezentujemy poniżej. 

Przypomnijmy, korzystając z przysługującego nam prawa do informacji i wykonując swoje obowiązki jako prasa, 24 czerwca 2016 r. zawnioskowaliśmy drogą mailową do Urzędu Gminy Jedlicze o informację publiczną, w formie plików elektronicznych przeszukiwalnych maszynowo (doc/odt/xls, itp. ewentualnie pdf ale nie w wersji obrazkowej!) w zakresie:

1) wykaz pracowników samorządowych (imię i nazwisko) zatrudnionych w Urzędzie Gminy Jedlicze, którym w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na wniosek) przyznano nagrody/premie, wraz z przyporządkowaną kwotą tych nagród, wedle wskazania ze stanowiskami służbowymi:

I. Referat A
Kierownik XY – kwota x zł
Inspektor ZD – kwota x zł

II. Referat B
Kierownik ZX – kwota x zł

III. Wieloosobowe stanowisko ds…
Pracownik AB – kwota x zł

Sekretarz, Skarbnik, Doradca itd.
itd.

Państwo zapewne nie wstydzicie się komu z pracowników Urzędu przyznajecie nagrody (podobnie jak nie ma problemu nagradzać publicznie wybitnych sportowców, uczniów, ludzi kultury czy nauczycieli).

Nie będzie zatem żadnych plotek i podejrzeń o niesprawiedliwe przyznawanie nagród oraz dyskryminację jednej grupy urzędników (a faworyzowanie drugiej grupy), ale również będzie z pożytkiem dla mieszkańców, którzy mają prawo wiedzieć kto i za co otrzymuje nagrody (gospodarka finansami publicznymi jest jawna).

Listę nagród (imię, nazwisko, kwota…) ujawnił np. Urząd Miasta Rybnik – zobacz:
http://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,rybnicki-magistrat-ujawnil-liste-nagrod-dla-urzednikow-wiemy-ile-wydano-na-nagrody-i-dla-kogo,wia5-3266-29921.html
http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/rybnik-liderem-jawnosci-nagrody-urzednikow-upublicznione/

___

Dla Urzędu takie zestawienie, którym można byłoby się prasie pochwalić jak dobrych i zaangażowanych w pracę ma się pracowników, chyba okazało się zbyt trudne do przygotowania w ciągu dwóch tygodni.

Dlatego Zastępca Burmistrza przedłużył termin odpowiedzi o kolejne dwa tygodnie (w sumie na odpowiedź czekaliśmy miesiąc):

Jedlicze_przedluzenie_informacja publiczna

22 lipca 2016 r. otrzymaliśmy pismo, ale z częściową tylko odpowiedzią na nasz wniosek (niektóre nazwiska objęto anonimizacją):

Wykaz w całości do obejrzenia i pobrania TUTAJ.

Po pierwsze, nie wiadomo z jakich przyczyn dokładnie Urząd zanonimizował imiona i nazwiska niektórych pracowników (m.in. kierowników, inspektorów, referentów, itd.).

Niby ochrona danych osobowych i ochrona prywatności, ale przecież nagrody/premie nie są wypłacane z prywatnych środków, czy kieszeni pani burmistrz, tylko z pieniędzy publicznych, pochodzących od podatników, czyli nas wszystkich. Poza tym – co bardzo ważne – Burmistrz nie wydał w tej sprawie decyzji odmownej, a prawo nakazuje wydać taką decyzję, jeśli jakichś danych publicznych z uzasadnionych powodów nie można udostępnić (art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Stąd zaraz po otrzymanej odpowiedzi, napisaliśmy do Urzędu by wydano w tej kwestii decyzję i ją nam przesłano. Będziemy mogli dzięki temu odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, lub/i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (skarżąc burmistrza za nieudostępnienie informacji publicznej).

Po drugie, forma w jakiej nam wysłano odpowiedź, jest inna niż wnioskowaliśmy. Prosiliśmy o odpowiedź w wersji przeszukiwalnej cyfrowo/maszynowo (DOC, ODT, XLS) by mogły ją odczytać osoby niedowidzące, niewidome, ale też by można było te dane kopiować. Otrzymaliśmy natomiast odpowiedź w formie obrazkowego PDFa. Poprosiliśmy więc w odpowiedzi o właściwą wersję dokumentu. Czekamy.

Po trzecie większość tych informacji, które zakryto, nie jest tak naprawdę tajna, bo w BIP Gminy Jedlicze z łatwością można znaleźć imiona i nazwiska większości pracowników, których dane powyżej zamazano (Link: Struktura Urzędu Gminy). Ponadto, czy kierownik danego referatu decydujący o wielu sprawach, podpisujący się pod wieloma pismami, na pewno nie pełni funkcji publicznej w urzędzie?

Po czwarte wydaje nam się, że jeśli ma się bardzo dobrych pracowników, których się nagradza, to dlaczego nagrody przyznaje się im w zaciszu gabinetów? Według nas powinien to być powód do dumy jak zdolnych ma się pracowników. Poza tym często nagradza się publicznie sportowców, zdolnych uczniów za wyniki w nauce, nauczycieli czy ludzi kultury. Dlaczego by nie pracowników urzędu? Uważamy, że to jawna dyskryminacja tej grupy zawodowej w porównaniu z innymi.

Przy okazji nadmienimy, że kilka tygodni temu złożyliśmy do Burmistrza Jedlicza petycję o publiczne nagradzanie pracowników, np. na konferencji prasowej. Żeby mieszkańcy wiedzieli komu, za co i jak wysoką nagrodę się przyznaje. Treść tej petycji można zobaczyć na stronie zaleze.com jak i na stronie Urzędu (TUTAJ). W tej sprawie również czekamy na odpowiedź Burmistrza.

O dalszych losach naszego wniosku o nagrody będziemy Państwa informować.

W grudniu zawnioskujemy także o informację publiczną w sprawie nagród przyznanych w drugim półroczu 2016 roku.

AKTUALIZACJA (30 lipca 2016 r.):

28 lipca 2016 r. otrzymaliśmy maila z Urzędu Gminy Jedlicze:

Jedlicze1

Jedlicze2

Załącznik pisma – plik EXCEL – nagrody 2010-2016 – POBIERZ TUTAJ: 

Zestawienie nagród w UG Jedlicze w latach 2010-2016

Burmistrz Jedlicza nie chce nam wydać decyzji odmownej w sprawie zaciemnionych pól z wybranymi osobami, którym przyznano nagrody. A według nas taką decyzję powinna (była) wydać.

Wobec powyższego nie pozostaje nam nic innego jak tylko złożyć kolejną skargę na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

O dalszych działaniach będziemy Państwa informować.

_Jawnosc_Informacja_Publiczna

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.