O Załężu w gminie Osiek Jasielski w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego

Zaleze1SlownikSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią wpisu na temat wsi w Załęże w gminie Osiek Jasielski w Tomie XIV Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod redakcją redaktora głównego Filipa Sulimierskiego (data wydawania: 1880-1902).

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich to encyklopedyczny słownik wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

Dzieło to, wydane pod tytułem pozwalającym uniknąć ingerencji cenzury carskiej, stanowi opis prawie wszystkich miejscowości z terenów, które obejmowała pierwsza Rzeczpospolita w swych największych historycznych granicach. W ten sposób hasła obejmują zarówno regiony, miasta, wsie i osady, jak i rzeki, jeziora i szczyty górskie. Zakres geograficzny Słownika obejmuje Królestwo Polskie (Kongresówka), rosyjskie gubernie nadbałtyckie, zachodnie i część południowych, terytorium Prus Zachodnich i Wschodnich, ziemie Wielkiego Księstwa Poznańskiego oraz Śląska pruskiego i austriackiego, Galicję, Morawy, części ziem słowackich przynależne do Węgier, a także obszar Bukowiny. Hasła zawierają położenie geograficzne i administracyjne, dane statystyczno-demograficzne (w tym często wyznaniowe) oraz wiele informacji o szkołach, przemyśle i handlu, transporcie, rolnictwie. Często wiedza ta jest wzbogacona o krótki rys historyczny, nazwiska kolejnych właścicieli i urzędników (państwowych, samorządowych i wyznaniowych) lub znanych mieszkańców. Całość jest wzbogacona o cenną bibliografię.

StronaTytułowaSłownik

 Zaleze1Slownik Zaleze2Slownik

 

Objaśnienia do tekstu – Legenda

Link:
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, Tom XIV, strona 353 – Załęże

Źródło główne:
wikipedia.org


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.