Przetarg na zakup energii elektrycznej w Gminie Osiek Jasielski

Wójt Gminy Osiek Jasielski ogłosił przetarg na dostawę energii elektrycznej. Przedmiotem zamówienia jest Zakup energii elektrycznej w gminie Osiek Jasielski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla obiektów Zamawiającego w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. wynosi 746,72 MWh. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdziecie tutaj.

Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 20 listopada 2012 godzina 14:00, miejsce: wnioski należy składać w wnioski należy składać w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego – firma NewPower Sp. z o.o., ul. Kresowa 9A, 04 – 206 Warszawa.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej (jeżeli dotyczy):

Po upływie pół godziny od godziny jej otwarcia.

W przypadku wątpliwości dotyczących udziału w licytacji elektronicznej informacji udziela Pełnomocnik Zamawiającego,
tel. 22 224 65 11, e-mail: e.alimanovic@newpower.pl

Źródło:
BIP UG Osiek Jasielski


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.