Wirtualna wycieczka po cerkwi Archanioła Michała w Pielgrzymce

Pielgrzymka_WycieczkaZapraszamy na wirtualną wizytę w cerkwi w Pielgrzymce. Dzięki doskonałym fotografiom, możemy podziwiać detale wnętrza świątyni, a naszej wycieczce towarzyszy piękna muzyka cerkiewna w tle.

Wirtualna wycieczka, a także szczegółowy opis świątyni i jej historia są dostępne pod adresem:

http://www.cerkiew-pielgrzymka.pl

Cerkiew Archanioła Michała w Pielgrzymce pochodzi z XVIII wieku. Ma typową dla cerkwi budowę trójzrębową, kopulaste hełmy wieńczące wieże. Pierwotnie była łemkowską świątynią grekokatolicką, dziś jest cerkwią prawosławną. Polichromia zdobiąca wnętrze świątyni w Pielgrzymce została wykonana przez Pawła i Jana Bogdańskich z Dobromila. Są oni także autorami ikonostasu z 1887 r. Inskrypcje na ścianie cerkwi wymieniają również Jana Rychlickiego wśród pracujących nad gruntowną renowacją świątyni w XIX w. Szczególnym kultem wiernych otaczana jest dziś Ikona Matki Bożej z XVI wieku, która zdobiła wcześniejszą świątynię znajdującą się w tym miejscu (pierwsze informacje o cerkwi w tym miejscu pochodzą z 1581 r.).

Pielgrzymka_Wycieczka

Digitalizacja obiektu została zrealizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Projektem kierował Paweł Myszka (http://www.rp.pl/artykul/1060903-Wirtualne-cerkwie.html).

Podobną wycieczkę można odbyć do cerkwi Opieki Matki Bożej w Hańczowej (http://www.cerkiew-hanczowa.pl)

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.