Wnioski o stworzenie Rejestru Umów Gminy Jasło oraz Miasta Jasło

Rejestr Umów JasłoPodobnie jak w przypadku wniosków wysłanych do Gminy Osiek Jasielski oraz Starostwa Powiatowego w Jaśle, portal „Załęże w gminie Osiek Jasielski” wystosował tym razem do Wójta Gminy Jasło Stanisława Pankiewicza oraz do Burmistrza Jasła Andrzeja Czerneckiego pisma z propozycją utworzenia gminnego i – odpowiednio – miejskiego rejestru umów, jakie Gmina Jasło oraz Miasto Jasło (a także jednostki im podległe) zawarły i zawierają z podmiotami zewnętrznymi.

Taka baza danych miałaby obejmować informacje dotyczące aktualnych, jak i archiwalnych umów, podpisanych przez Gminę Jasło i Miasto Jasło w zakresie wszystkich wchodzących w te jednostki samorządu terytorialnego obszarów działalności.

Skan pisma wysłanego do Burmistrza Jasła:

Skan pisma wysłanego do Wójta Gminy Jasło:

Mamy nadzieję, że inicjatywa ta znajdzie zrozumienie w Urzędzie Gminy Jasło jak i Urzędzie Miasta Jasło i zakończy się powodzeniem, to znaczy szybkim opublikowaniem takich rejestrów. W naszym przekonaniu rejestry powstałe w tych urzędach wychodziłyby naprzeciw oczekiwaniom obywateli – mieszkańców gminy w kwestii przejrzystości jak i jawności działań administracji samorządowej. Samorząd terytorialny tworzą bowiem obywatele zamieszkujący dane terytorium.

Dzięki temu rejestrowi, będzie można śledzić na bieżąco kwoty wydatkowane przez te samorządy.

Rejestry umów w Biuletynie Informacji Publicznej publikują już m.in.:

– Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/umowy/default.htm

– Urząd Miasta Szczecin – http://bip.um.szczecin.pl/umszczecinbip/chapter_50829.asp

– Starostwo Powiatowe w Wadowicach – http://www.powiat.wadowice.pl/Rejestr-umow-Starostwa-Powiatowego-w-Wadowicach-5177.html

– Muzeum Powstania Warszawskiego – http://www.1944.pl/img/mainImages/file/CRU_BIP_MPW_2013.pdf

 

Zobacz także:

Propozycja stworzenia rejestrów umów w Gminie Osiek Jasielski oraz Starostwie Powiatowym w Jaśle 

 

 


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.