II przetarg na „Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże”

wisłoka kwiecień 2014Trwa drugi przetarg nieograniczony na roboty budowlane ogłoszony przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie zabezpieczenia erodowanego lewego brzegu rz. Wisłoki budowlą o konstrukcji faszynadowo – kamiennej z koronką z koszy siatkowo – kamiennych. Nazwa nadana zadaniu to: Zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Wisłoki w km 116+200 – 116+700 w m. Załęże, gm. Osiek Jasielski, pow. jasielski, woj. podkarpackie. O szczegółach przetargu piszemy w artykule poniżej.

O pierwszym unieważnieniu przetargu ogłoszonego na to zadanie w październiku 2013 roku pisaliśmy w artykule z dnia 5 lutego 2014 r. -> Przetarg na zabezpieczenie lewego brzegu Wisłoki w Załężu UNIEWAŻNIONY

Początkiem lipca 2014 roku przedstawiliśmy Państwu uzyskaną od RZGW Kraków informację o tym, kiedy nastąpi kolejne ogłoszenie przetargu na to zadanie -> Informacja o przetargu na zabezpieczenie lewego brzegu Wisłoki w miejscowości Załęże

Aktualnie trwa drugi przetarg na to samo zadanie -> Numer ogłoszenia w BZP: 238184 – 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

Rzeka Wisłoka

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04 sierpnia 2014 r. godzina 10:00, miejsce: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 – dziennik podawczy.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Zakończenie realizacji zadania planowane jest na dzień 28 listopada 2014 r.

Źródło:
RZGW w Krakowie


Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.