Lista pracowników Urzędu Gminy Jasło (e-mail, telefon, nr pokoju, komórka organizacyjna)

Lista_Gmina2Dnia 21 września 2015 roku zwróciliśmy się m.in. do Urzędu Gminy Jasło o przesłanie wykazu imion i nazwisk pracowników, służbowych adresów e-mail, numerów telefonów oraz pokoi wraz z podaniem nazwy stanowiska służbowego oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony. Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę, że na stronie tych urzędów brak takiego wykazu do kontaktu z urzędnikami. Poza tym takie wykazy zapewne odciążą sekretariat główny, a i mieszkańcom miasta, powiatu oraz gościom łatwiej będzie dotrzeć do konkretnego urzędnika w swojej sprawie (przez e-mail, telefon, bądź udając się osobiście). Czytaj dalej →


Rejestr umów (PEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony po złożonym wniosku

RU_Osiek1aJak Państwa informowaliśmy w artykule z dnia 26 września 2015 r., Gmina Osiek Jasielski ujawniła prowadzony przez siebie papierowo rejestr umów, ale bez wartości: Rejestr umów (NIEPEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony! i niestety zeskanowano nam tylko co drugą stronę. Dlatego zwróciliśmy się do Urzędu o przesłanie raz jeszcze pełnego dokumentu. Dziś publikujemy te skany rejestru umów w całości. Czytaj dalej →


Międzynarodowy Dzień Prawa do Informacji – konkurs dla dziennikarzy „Pozytywnie dociekliwi”!

pisanie

Konkurs jest elementem naszej szeroko zakrojonej kampanii promującej działania strażnicze. Kierujemy go do dziennikarzy prasy lokalnej, mediów obywatelskich o zasięgu lokalnym i/lub regionalnym, portali i blogów internetowych skierowanych do społeczności lokalnych.

Czytaj dalej →


Wycinka drzew i krzewów – nowe zasady!

Informacja_ZalezeJak informuje Urząd Gminy Osiek Jasielski z dniem 28 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która wprowadziła szereg istotnych zmian, dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości. Jedną z najistotniejszych zmian jest określenie wielkości obwodów pni drzew (a nie jak dotychczas ich wieku), które podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia. Dzięki czemu w stosunkowo prosty sposób każdy posiadacz nieruchomości może ustalić, czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wycinkę danego drzewa. Czytaj dalej →


Rejestr umów (NIEPEŁNY) Gminy Osiek Jasielski za rok 2015 ujawniony!

RU_Osiek4Szanowni Państwo, jak się dowiedział pewien obywatel jak i my wszyscy, Wójtowi Gminy Osiek Jasielski nie udało się przekonać, że żadnego rejestru umów nie ma. Ani sądu też nie przekonał (zobacz: sygn. akt II SAB/Rz 31/15). Ostatecznie okazało się, że opis rejestrów finansowych zajmuje aż…14 stron. Wszystko zostało opisane na stronie: Gminne manipulacje – przykład Wójta Gminy Osiek Jasielski. My skupimy się obecnie na ostatnim wniosku do Urzędu Gminy o rejestr umów w wersji papierowej, bo podobno tylko taki jest prowadzony. Pomijamy oczywiście, że mamy XXI wiek i taki rejestr mógłby być prowadzony w choćby w edytorze tekstów czy arkuszu kalkulacyjnym, a nie w zeszycie. W każdym razie na złożony przez naszą redakcję wniosek otrzymaliśmy na maila skan rejestru. Niestety, zeskanowano nam co drugą stronę… Poniżej prezentujemy niepełną treść rejestru, tak jak otrzymaliśmy. A o resztę już zawnioskowaliśmy. Czekamy na uzupełnienie. Czytaj dalej →


Odpowiedź Urzędu Gminy Osiek Jasielski – diety radnych, wyjazdy zagraniczne i szkolenia urzędników

Informacja_Zaleze28 czerwca 2015 r. zapytaliśmy Urząd Gminy Osiek Jasielski o podanie informacji na temat wysokości diet wypłaconych radnym w latach 2010-2015 z podziałem na konkretne lata (rok / kwota w złotych), całkowity koszt wizyt radnych w krajach poza Polską w latach 2010-2015 z podziałem na rok / kraj-miejscowość / kwotę w złotych oraz listę pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski, którzy brali udział w szkoleniach z zakresu dostępu do informacji publicznej od początku 2010 roku (lista z podziałem na konkretny rok).  Czytaj dalej →


Wójt Gminy Osiek Jasielski po wyroku WSA ujawnił komu przyznał nagrody

Odpowiedz_OsiekJasielskiSzanowni Mieszkańcy i Czytelnicy, w lipcu 2015 r. portal zaleze.com wygrał w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie z Wójtem Gminy Osiek Jasielski o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie Gminy w roku 2014 i 2015 r. Szkoda, że ujawnienie przez wójta komu i za co przyznał nagrody musiało być poprzedzone skargą do sądu, ale jawność sprzyja i powinna być zasadą, a nie wyjątkiem, jeśli chodzi o gospodarowanie finansami publicznymi, w tym właśnie przez Wójta. Czytaj dalej →


Obywatele w Samorządzie przepytują komitety wyborcze

fsb-logo-800x600Czy reforma podziału administracyjnego kraju jest konieczna i jak ma wyglądać? Czy samorządom należy się większa samodzielność finansowa? Czy wójtowie, burmistrzowie i prezydenci powinni w większym stopniu podlegać kontroli radnych? – W przededniu wyborów parlamentarnych Koalicja Obywatele w Samorządzie pyta komitety wyborcze o ich stanowisko. Czytaj dalej →


Odpowiedź Wójta w sprawie wniosku o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu

_Konferencja_prasowa_OsiekJasielskiSzanowni Mieszkańcy, poniżej publikujemy otrzymaną od Wójta Gminy Osiek Jasielski Pana Mariusza Pykosza odpowiedź na nasz wniosek o zorganizowanie konferencji prasowej (lub innego spotkania o publicznym charakterze) nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy. Treść naszego wniosku wraz z argumentami za jawnością nagród dla pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski można zobaczyć w artykule z dnia 15 sierpnia 2015 r.: Konferencja prasowa nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Osiek Jasielski. Zaproponowaliśmy Wójtowi Gminy Osiek Jasielski, aby nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie informować o ich nagradzaniu w podobny sposób, jak nagradza się sportowców, którzy osiągają wybitne rezultaty, twórców i artystów, nauczycieli, trenerów czy uzdolnionych uczniów. Czytaj dalej →


Mamy nową ustawę o petycjach

info-icon-1-1010493-mOd 6 września 2015 r. obowiązuje nowa ustawa o petycjach. Rada gminy będzie mogła rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny. Czytaj dalej →