Nagrody przyznane pracownikom Urzędu Gminy Jedlicze w latach 2010-2016 (imiona, nazwiska, kwoty)

Nagrody_JedliczeOtrzymaliśmy listę nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Jedlicze w ostatnich ponad 6 latach. W samym roku 2016 nagrody otrzymali m.in.: Sekretarz Gminy Barbara Korzeniowska – 3500 zł, Skarbnik Gminy Helena Biernacka- 3500 zł, były Zastępca Burmistrza Kamil Kurowski – 2000 zł, obecny Zastępca Ryszard Zagórski – 1500 zł, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Sabina Wiśniowska – 2000 zł, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju – Krzysztof Mrozek – 1500 zł, ale już Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej (utajnione nazwisko! – a przecież trzeba się chwalić świetnymi pracownikami) – tylko 300 zł, identycznie Kierownik Referatu ds. Społecznych i Zamówień Publicznych (utajnione nazwisko!) – tylko 300 zł. Tyle samo otrzymali sprzątaczka, kierowca-konserwator Andrzej Chudy, goniec Zofia Kluza ale także i gminny informatyk Tomasz Wajs. Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Pozostałe stanowiska, jak i nagrody przyznane pracownikom w poprzednich latach, prezentujemy poniżej.  Czytaj dalej →


Złożyliśmy petycję o konferencję prasową nagrodzonych pracowników Urzędu Gminy Jedlicze

Petycja_JedliczeW nawiązaniu do zainicjowanej przez nasz portal spraw prowadzących do ujawnienia imion, nazwisk oraz wysokości nagród i ich uzasadnień przyznanych przez organy administracji publicznej pracownikom urzędów, chcielibyśmy zaproponować, aby w Gminie Jedlicze nagradzać pracowników samorządowych i jednocześnie informować o ich nagradzaniu w podobny sposób, jak nagradza się sportowców, którzy osiągają wybitne rezultaty, twórców i artystów, ludzi kultury, nauczycieli, trenerów czy uzdolnionych uczniów. Uważamy, że w interesie społeczności gminy Jedlicze jest to, aby podobną sławą cieszyli się pracownicy samorządowi, którzy zasłużyli się gminie szczególnymi osiągnięciami w pracy zawodowej. Nie można jawnie dyskryminować urzędników w porównaniu z innymi grupami osób, którzy otrzymują z Gminy nagrody. Stąd też nasza petycja w tej sprawie. Czytaj dalej →


Nagrody w Urzędzie Gminy w Jedliczu. Burmistrz ujawniła dane po decyzji SKO w Krośnie

Jedlicze_Nagrody16Burmistrz Gminy Jedlicze w końcu ujawniła jakiej wysokości nagrody otrzymali pracownicy Urzędu Gminy w latach 2010-2016 (do dnia odpowiedzi na nasz wniosek). Otrzymaliśmy właśnie zestawienie liczby pracowników wraz z kwotami nagród, które otrzymali i bardzo enigmatycznym uzasadnieniem ich przyznania. Jako uzasadnienie przyznania nagród w ostatnich ponad 6 latach wskazano po prostu Regulamin Wynagradzania, co według nas jest uchyleniem się od odpowiedzi na zadane pytanie… W końcu gdy ktoś otrzymuje nagrodę, to zawsze za konkretne działania. W tym przypadku – wielka niewiadoma. A to przecież z naszych publicznych pieniędzy. Czytaj dalej →


Jakie szkoły i kierunki studiów ukończyli pracownicy Urzędu Gminy Jedlicze? Po decyzji SKO – mamy odpowiedź (WYKSZTAŁCENIE)

Jedlicze_Wykształcenie3Mamy w końcu informację, którzy z pracowników Urzędu Gminy w Jedliczu, jakie konkretnie ukończyli szkoły/kierunki studiów. Otrzymaliśmy właśnie pełne zestawienie z imionami i nazwiskami urzędników oraz wydziałami, w których pracują. Przypomnijmy, że w marcu br. zawnioskowaliśmy do Urzędu Gminy Jedlicze o udostępnienie nam informacji na temat wykształcenia pracowników urzędu. Urząd uznał, że to informacja przetworzona i że musimy przedstawić szczególne powody, po co nam taka informacja. My się z tym nie zgodziliśmy i skierowaliśmy sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Niedługo potem wygraliśmy – SKO uchyliło w całości wydaną przez Burmistrz Gminy Jedlicze decyzję odmowną, i przekazało ją do ponownego rozpatrzenia. Poniżej prezentujemy otrzymane właśnie z UG Jedlicze zestawienie 44 pracowników Urzędu Gminy wraz z ukończonymi przez nich kierunkami studiów. Szkoda tylko, że refleksja Burmistrz przyszła dopiero po wydaniu decyzji w SKO… No ale informacja jest i niniejszym ją Wam przekazujemy. Zapraszamy do lektury! Czytaj dalej →


Lista pracowników Urzędu Gminy Jasło (e-mail, telefon, nr pokoju, komórka organizacyjna)

Lista_Gmina2Dnia 21 września 2015 roku zwróciliśmy się m.in. do Urzędu Gminy Jasło o przesłanie wykazu imion i nazwisk pracowników, służbowych adresów e-mail, numerów telefonów oraz pokoi wraz z podaniem nazwy stanowiska służbowego oraz komórki organizacyjnej, w której dany pracownik jest zatrudniony. Niektórzy czytelnicy zwracali uwagę, że na stronie tych urzędów brak takiego wykazu do kontaktu z urzędnikami. Poza tym takie wykazy zapewne odciążą sekretariat główny, a i mieszkańcom miasta, powiatu oraz gościom łatwiej będzie dotrzeć do konkretnego urzędnika w swojej sprawie (przez e-mail, telefon, bądź udając się osobiście). Czytaj dalej →


Odpowiedź Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim w sprawie kosztu montażu kamer w gminie

Kamera3Jakiś czas temu pisaliśmy o zamontowaniu w gminie Osiek Jasielski czterech kamer z podglądem on-line (zobacz tutaj: Kamery w gminie Osiek Jasielski: Mrukowa, Pielgrzymka i Osiek Jasielski). Samo w sobie jest to dobrą praktyką i chwalimy tego rodzaju pomysły, ale zapytaliśmy również Wójta o koszty tego przedsięwzięcia, koszty roczne utrzymania tego systemu kamer (monitoringu, rejestracji obrazu?), oraz poprosiliśmy o udzielenie informacji w jaki sposób dokonano wyboru wykonawcy. Poniżej w tej sprawie odpowiedź nadesłana ze strony Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim. Czytaj dalej →


Kamery w gminie Osiek Jasielski: Mrukowa, Pielgrzymka i Osiek Jasielski

Kamera1Na stronie internetowej Gminy Osiek Jasielski ukazały się niedawno linki do kamer online umieszczonych w naszej gminie. Póki co dostępne są cztery kamery prezentujące widok z budynku Urzędu Gminy w Osieku Jasielski, wieży Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku Jasielskim, skrzyżowanie z drogą wojewódzką w Pielgrzymce oraz widok w Mrukowej. Zresztą sami zobaczcie! Czytaj dalej →


Protokół Nr VI z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 marca 2015 roku

protokół ugPrzedstawiamy Państwu udostępniony dnia 24 kwietnia 2015 r. w Biuletynie Informacji Publicznej protokół Nr VI z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 17 marca 2015 roku.

Czytaj dalej →


Powołanie Punktu Konsultacyjnego dla osób dotkniętych alkoholizmem i przemocą w rodzinie

konsultacje_pomoc_helpGminny Zespół Zespół Interdyscyplinarny ds. Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Urzędzie Gminy w Osieku Jasielskim informuje o powołaniu Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Biuro Punktu Konsultacyjnego znajduje się w budynku Gimnazjum Integracyjnego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Osieku Jasielskim, pierwsze piętro pokój nr 110. Czytaj dalej →


Wynik naboru na wolne stanowisko ds. zamówień publicznych w UG Osiek Jasielski

BIP_LogoPrzedstawiamy informację o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski. Dnia 6 sierpnia 2013 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Osiek Jasielski ukazało się ogłoszenie Wójta Gminy o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. zamówień publicznych. Z informacji uzyskanych dnia 23 sierpnia 2013 roku od Sekretarz Gminy Osiek Jasielski Pani Sylwii Twardzik, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych, na który ostatnio prowadzony był nabór, swoje kandydatury zgłosiło pięć osób, ale tylko trzy z nich spełniły wymagania obowiązkowe (2 letni staż pracy i wykształcenie prawnicze bądź administracyjne) i to te osoby zostały zaproszone do kolejnego etapu rekrutacji. Czytaj dalej →