Ściśle tajna lista nagrodzonych z publicznych pieniędzy pracowników Urzędu Miasta Jasło

_IMAG0023AW kwietniu 2015 r. zaskarżyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Burmistrza Miasta Jasło z uwagi na jego bezczynność w sprawie pytania prasowego komu, za co i w jakiej wysokości Burmistrz przyznał nagrody wszystkim pracownikom Urzędu Miasta. Rozprawa odbyła się w czerwcu 2015 r. Wygraliśmy ją, sąd stwierdził bezczynność Burmistrza, ale według sądu nie miała ona charakteru rażącego naruszenia prawa. Najważniejsze, że w sentencji wyroku Sąd zobowiązał Burmistrza do rozpatrzenia naszego wniosku w ciągu dwóch tygodni od zwrotu akt. W dodatku nakazał zwrot całych kosztów postępowania. Nie wymierzył natomiast Burmistrzowi grzywny, o co w skardze wnosiliśmy (Skarga do WSA w Rzeszowie na bezczynność Burmistrza Miasta Jasło oraz odwołanie do SKO w Krośnie na decyzję odmowną Starosty Jasielskiego).

Artykuł z 24 czerwca 2015 r., gdzie opisywaliśmy wygraną w rzeszowskim WSA z Burmistrzem Miasta Jasło znajdziecie Państwo pod linkiem: Portal zaleze.com wygrał z Burmistrzem Miasta Jasło o ujawnienie nagród przyznanych w Urzędzie

Niestety, po uprawomocnieniu się wyroku (Sygnatura akt: II SAB/Rz 48/15) i zwrotu akt do Urzędu Miasta Jasło, Burmistrz rozpoznał co prawda wcześniejszy wniosek raz jeszcze, ale udostępnił jedynie kilkanaście nazwisk z ponad 100 pracowników Urzędu Miasta! (Wykaz pracowników UM Jasło). Burmistrz utajnił pozostałą część listy nagrodzonych pracowników, jakby się tego nagradzania wstydził przed wyborcami, mieszkańcami, obywatelami…

Przecież skoro nagrody są przyznawane za szczególne osiągnięcia w pracy (a mówi o tym art. 36 ustawy o pracownikach samorządowych), to dlaczego nie pochwalić się publicznie jak dobrych się ma pracowników? Nie tak dawno nagrodzonych nauczycieli Burmistrz chwalił publicznie i nawet się z nimi fotografował, umieszczając zdjęcie na głównej stronie miasta: Nauczycieli Burmistrz publicznie nagradza, a pracowników Urzędu Miasta Jasło – nie zamierza. Dlaczego?

Jak to jest, że w przypadku nagród dla nauczycieli Burmistrz te informacje ujawnia, a w przypadku pracowników urzędu (również opłacanych z publicznych pieniędzy), ma już całkiem odmienne zdanie, i w dodatku czyni tak z powodu ochrony ich prywatności…

Wygląda to na swobodne i dość wybiórcze odnoszenie się do kwestii jawności nagród w mieście Jasło.

W tym miejscu zaznaczamy, że nie negujemy nagradzania pracowników urzędu i innych instytucji publicznych za wybitne, szczególne osiągnięcia w pracy.

Tymczasem, 8 października 2015 r. nadeszła na redakcyjną skrzynkę mailową odpowiedź Urzędu Miasta Jasło w sprawie rozpoznawanego wniosku prasy:

___

Szanowny Panie,

Przesyłam informację dot. nagród przyznanych w 2014 i 2015 roku pracownikom pełniącym funkcje publiczne. Decyzja (znak sprawy RP.1431.32.2015)  dotycząca pozostałej części wniosku przesłana została listem poleconym na adres:

{…….}

Z poważaniem

Agata Koba

rzecznik prasowy UMJ

___

Załącznik maila:

Lista pracowników Urzędu Miasta w Jaśle pełniących funkcje publiczne, którym przyznano nagrody w roku 2014 oraz 2015

Nagrody_Jaslo

Wersja przeszukiwalna cyfrowo:

L.p. Nazwisko i imię Stanowisko Kwota przyznanej nagrody brutto
2014 2015
1 Pabian Ryszard Burmistrz Miasta nd 0,00
2 Czernecki Andrzej Burmistrz Miasta 0,00 nd
3 Znamirowski Leszek Zastępca Burmistrza 2.400,00 nd
4 Pikul Antoni Zastępca Burmistrza 2.400,00 300,00
5 Musiałowicz – Czech Elwira Zastępca Burmistrza nd 300,00
6 Rzońca Paweł Sekretarz Miasta 2.400, 00 300,00
7 Borkowski Jacek Skarbnik Miasta 2.400,00 800,00
8 Betlej- Kuc Magdalena Inspektor w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 400,00
9 Domasławski Daniel Kierownik Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 1.800,00 300,00
10 Głowa Wojciech Kierownika Wydziału Geodezji 1.700,00 300,00
11 Krajewska Julita Podinspektor w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 1.050,00 300,00
12 Liniewska Sława Kierownik Wydziału Architektury 1.400,00 nd
13 Owińska Beata Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 1.400,00 300,00
14 Wyżkiewicz Wioletta Inspektor w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 900,00 800,00
15 Zbiegień Monika Zastępca Kierownika Wydziału Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych nd 300,00
16 Zawada Paweł Kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska nd 300,00

___

Nie jest to odpowiedź na nasz wniosek. Prosiliśmy bowiem o:

– wysokość nagród przyznanych w roku 2014 oraz w roku 2015 (do dnia odpowiedzi na ten wniosek) wszystkim pracownikom urzędu poprzez podanie imienia i nazwiska, kwoty, oraz uzasadnienia przyznania danemu pracownikowi nagrody.

Po pierwsze, powyższa szesnastoosobowa lista dotyczy jedynie osób pełniących funkcje publiczne, a i tak zapewne niepełna, bo nie jest tak, że pozostała część pracowników Urzędu Miasta Jasła pełni jedynie funkcje usługowo-techniczne.

Po drugie, brak jest wskazania uzasadnienia nagród dla tych pracowników.

Czy to oznacza, że nagrody przyznaje się z jakichś pozamerytorycznych i pozaprawnych względów? Nie wiemy. Rodzą się przez to na ten temat niepotrzebne plotki i podejrzenia, a to z pewnością nie wzmacnia zaufania mieszkańców do władzy.

Konkludując, wyrok WSA został przez Burmistrza Miasta Jasło jedynie w pewnej części wykonany.

Odebraliśmy wersję papierową decyzji odmownej Burmistrza Miasta odnośnie ujawnienia listy wszystkich pracowników, którzy otrzymali nagrody, wraz z uzasadnieniem i kwotami. Jej treść przedstawia się następująco:

___

Dzięki pomocy prawnej ze strony Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, przygotowywane jest już od tej decyzji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie.

O tym czy, i kiedy uda się doprowadzić do „odtajnienia” tych – okazuje się – niezwykle poufnych danych Urzędu, jak przyznane przez Burmistrza nagrody (dla wynagradzanych z publicznych pieniędzy pracowników) będziemy Państwa na bieżąco informować.

O sprawie dotychczas informowały lokalne i regionalne media (wersje papierowe i elektroniczne), m.in. na pierwszej stronie „Nowiny”  (wersja on-line TUTAJ), Fakty JasielskieONET.plBurmistrz Jasła przegrał w sądzie. Ma ujawnić, ile wydał na nagrody dla urzędników, twojejaslo.pl / Nowe Podkarpacie: Burmistrz przegrał z portalem).

Podsumowując, Jasłu daleko jeszcze do władz Gminy Goleniów (zachodniopomorskie), które jako pierwsze w Polsce ujawniły w pełni komu, w jakiej wysokości i za co przyznane zostały nagrody: Władze Goleniowa jakie pierwsze w Polsce ujawniły pełne informacje o nagrodach urzędników.


2 komentarze
  1. małyudipczyk pisze:

    Pewnie burmistrz w imię ochrony prywatności danych pracowników urzędu pościągał już tabliczki z imieniem i nazwiskiem, jakie są powieszone przy pokojach, gdzie pracują. Bo jak nie to chyba naruszył ich dobra osobiste, gdyby kierować się „logiką” tej decyzji odmownej.

  2. jarek pisze:

    gratuluję wytrwałości i konsekwencji w działaniu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.