O co obywatele pytają urzędy? Lista wniosków o informację publiczną w Jedliczu, Rymanowie,… oraz skarga na Prezydenta Krosna

Korzystając ze swojego prawa obywatelskiego do informacji, zapytaliśmy kilka gmin (woj. podkarpackie/świętokrzyskie) o udostępnienie informacji publicznej w zakresie liczby złożonych do urzędu wniosków o udostępnienie informacji publicznej, które wpłynęły w okresie od 1 stycznia 2014 (2015) roku do dnia odpowiedzi na wniosek. W zapytaniu zawarliśmy również prośbę o wskazanie, czego każdy z tych wniosków dotyczył (tematyka wniosków w telegraficznym skrócie). Urząd Miasta i Gminy Jedlicze, Urząd Gminy Rymanów oraz Urząd Miasta i Gminy Staszów (świętokrzyskie) odpowiedzieli wyczerpująco w terminie. Z kolei Urząd Gminy Jasło zażądał od nas wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego bo uznał, że informacja, której żądamy, jest informacją przetworzoną (a więc zbiorem informacji prostych, którego utworzenie wymagałoby nakładu środków i zaangażowania pracowników). Urząd Miasta Krosna w ogóle nie odpowiedział na nasz wniosek, pomimo wezwania po tygodniu do jego wypełnienia. Wobec tego, dziś złożyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej. Treści odpowiedzi z gmin znajdziecie poniżej. Zapraszając do lektury, zachęcamy jednocześnie do korzystania ze swojego prawa do informacji oraz pytania o to, co Was nurtuje, interesuje, na czym Wam zależy… Czytaj dalej →


Czy Urząd Lotnictwa Cywilnego i Policja mogą kontrolować świadectwo kwalifikacji UAVO (latanie dronem)?

Temat kontroli świadectwa kwalifikacji UAVO przez policję przewija się od czasu do czasu przez różne fora i grupy dyskusyjne nie tylko dla operatorów dronów ale również w przypadkach wywołania niebezpieczeństwa w ruchu lotniczym przez tych ostatnich. Jak to faktycznie wygląda od strony prawnej? Wspólnie z portalem swiatdronow.pl postanowiliśmy wyjaśnić jak to wygląda, w tym również zasięgając opinii w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i Komendzie Głównej Policji. Odpowiedź na pytanie tytułowe znajdziecie poniżej.

Czytaj dalej →


Ustawa o jawności życia publicznego – założenia i komentarze (VIDEO)

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik zaprezentowali dziś założenia ustawy o jawności życia publicznego. Samego projektu jednak nie upublicznili. Głównym celem proponowanej ustawy jest wzmocnienie transparentności polskiego państwa. Zmiany zakładają uporządkowanie obecnie istniejących przepisów, ale również wprowadzenie nowych, nieznanych dotąd w polskim prawie, rozwiązań. Ich wspólnym celem jest wzmocnienie przejrzystości zarządzania państwem i jego majątkiem. Dzięki zaproponowanym w projekcie ustawy przepisom wzmocniona zostanie zarówno instytucjonalna, jak i społeczna kontrola nad rządzącymi. Mamy przekonanie, że ustawa przyczyni się do bardziej efektywnego zarządzania państwem, a także będzie silnym wzmocnieniem mechanizmów antykorupcyjnych w Polsce – napisano na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. AKTUALIZACJA: 24 października 2017 r. opublikowano projekt ustawy – link poniżej. Czytaj dalej →


Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek, salowych i administracji w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (2015 i 2016)

Dwa lata temu zapytaliśmy Szpital Specjalistyczny w Jaśle o kwoty średniego miesięcznego wynagrodzenia za 2014 r. pielęgniarek (w tym położnych), lekarzy, lekarzy tzw. kontraktowych oraz salowych zatrudnionych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle, uwzględniając przy tym wszystkie dodatki funkcyjne, stażowe i składniki wynagrodzenia w rodzaju nagród uznaniowych, ekwiwalentów. Odpowiedź przyszła po czasie, ale przyszła i publikowaliśmy ją w artykule Średnie zarobki lekarzy, pielęgniarek i salowych w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle (AKTUALIZACJA). Teraz zapytaliśmy o podobne kwestie, tylko rozszerzyliśmy wniosek o administrację oraz dane na lata 2015 i 2016. Treść wniosku znajduje się poniżej. Odpowiedź również. Czytaj dalej →


Protokoły z zebrań wiejskich w Załężu w latach 2014-2017 (SKANY)

W załączeniu przedstawiamy Państwu skany protokołów z zebrań wiejskich w Załężu, które miały miejsce w latach 2014-2017. Poprosiliśmy o nie Urząd Gminy Osiek Jasielski w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Odpowiedź przyszła po kilkunastu dniach. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Czytaj dalej →


Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie (2016 – IX 2017)

Niedawno zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie o przesłanie listy imion i nazwisk pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (wraz z Oddziałem w Krośnie oraz w Jarosławiu), którzy w 2016 i w 2017 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników oraz informacji o tym, jakie konkretne osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania tej nagrody/tych nagród – w odniesieniu do każdego pracownika. Odpowiedź na temat wysokości nagród, jakie otrzymali m.in. referenci, inspektorzy, specjaliści, kontrolerzy, naczelnicy, kierownicy, gł. księgowy i sam PWITD przyszła po kilkunastu dniach i znajduje się poniżej. Czytaj dalej →


Wniosek o informację publiczną w zakresie przyznanych nagród w WITD w Rzeszowie

Ponad rok temu zapytaliśmy Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie o kwoty nagród (kwartalnych, półrocznych, rocznych, innych – jeśli wystąpiły) wypłacanych kierownictwu WITD w latach: od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek, a także łącznej kwoty nagród pracowników wydziału inspekcji z podziałem na poszczególne lata od 2010 r. do dnia odpowiedzi na wniosek oraz pracowników komórek organizacyjnych/wydziałów. Odpowiedź nadeszła, chociaż wymagała doprecyzowania. Mogliście ją przeczytać w artykule: Nagrody pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie. Teraz zapytaliśmy o dokładniejsze dane za lata 2016 i 2017. Treść wniosku poniżej. Jak tylko otrzymamy odpowiedź, opublikujemy ją na portalu. Czytaj dalej →